REKLAMASJONER

REKLAMASJONER

For varer kjøpt gjennom butikken bes kunden her å ta kontakt med utsalgsstedet.

Ved mottakelse av defekte varer eller en feillevert vare gjennom postordre/netthandel, kan du kontakte oss på info@localhost, sende varen i retur sammen med utfylt returskjema eller kontakte oss direkte på telefon: +47 22 17 09 40. Varen må under ingen omstendigheter tas i bruk før reklamasjonen er ferdigbehandlet.

Saab Tekstl AS refunderer porto omkostningene i forbindelse med en reklamasjon på defekt vare eller feillevering ved forsendelse via post Norge.

Shopping Cart